show

Sand love big

20.00

Howlite rectangular bracelet

Category: SKU: 10

Description

🇺🇸 Bracelet handcrafted with natural howlite, 925 sterling silver or 24K gold-plated details (by choice). ATTENTION! Natural stones are unique, created by nature, so the color, variegation, transparency may differ from the stones in the photo.

🇱🇹 Rankų darbo kaklo papuošalas iš natūralaus hovlito, 925 sidabro arba 24K aukso padengimo detalių (pagal pasirinkimą). DĖMESIO! Natūralūs akmenys yra unikalūs, sutverti gamtos, todėl spalva, margumas, skaidrumas gali skirtis nuo akmenų, esančių nuotraukoje.


🇺🇸 Howlite is a stone of peace, serenity, tact, cognition and progress. Absorbs negative energies, lighten anger attacks directed at us.

Helps to overcome rudeness, criticism and other offensive behavior. Strengthens the sense of tact. Teaches patience and strengthens memory, suppresses anger and resentment. A powerful stone of self-control. Howlite reduces all types of stress, provides calmness. Helps you to create your own life, to control your actions, to find a balance, especially when you want to stop and throw everything away. Increases physical attractiveness. Howlite’s energy is gentle and soothing, slows down the flow of thoughts and provides restful sleep, cures migraine headaches and insomnia.

🇱🇹 Hovlitas – ramybės, romumo, takto, pažinimo ir pažangos akmuo. Sugeria negatyvias energijas, sušvelnina į mus nukreiptas pykčio atakas.

Padeda nešiotojui nugalėti grubumą, kritiškumą ir kitus įžeidžiantį elgesį. Stiprina takto jausmą. Moko kantrybės ir stiprina atmintį, slopina pykti ir susierzinimą. Galingas savikontrolės akmuo. Hovlitas mažina visų rūšių stresą, suteikia romumo. Padeda pačiam kurti savo gyvenimą, kontroliuoti savo veiksmus, surasti pusiausvyrą, ypač kai norisi sustoti ir viską mesti. Didina fizinį patrauklumą. Hovlito energija švelni ir raminanti, lėtina minčių srautą ir suteikia ramų miegą, gydo nuo migreninių galvos skausmų, nemigos.

Additional information

Metal color

Silver, Gold

Wrist size

13 – 13.5 cm, 13.5 – 14 cm, 14 – 14.5 cm, 14.5 – 15 cm, 15 – 15.5 cm, 15.5 – 16 cm, 16 – 16.5 cm, 16.5 – 17 cm, 17 – 17.5 cm, 17.5 – 18 cm, 18 – 18.5 cm, 18.5 – 19 cm, 19 – 19.5 cm, 19.5 – 20 cm