show

Rosequartz

25.00

Rose quartz chippings bracelet

Category: SKU: 8

Description

🇺🇸 Bracelet handcrafted with natural rose quartz chipping’s, 925 sterling silver or 24K gold-plated details (by choice). ATTENTION! Natural stones are unique, created by nature, so the color, variegation, transparency may differ from the stones in the photo.

🇱🇹 Rankų darbo apyrankė iš natūralios rožinio kvarco skaldos, 925 sidabro arba 24K aukso padengimo detalių (pagal pasirinkimą). DĖMESIO! Natūralūs akmenys yra unikalūs, sutverti gamtos, todėl spalva, margumas, skaidrumas gali skirtis nuo akmenų, esančių nuotraukoje.


🇺🇸 Rose quartz is a stone of universal love and inner peace. Mostly used for love rituals because it promotes love, tenderness and sensuality. It is a powerful stone for unexpressed positive feelings, talents and self-expression. The energy of this crystal promotes receptivity to beauty, art, stimulates the expression of talents for music and literature, frees the blocked imagination. Rose quartz fills life with inner peace, wisdom, awareness and harmony and it also stimulates intuition. Stone heals heart and soul wounds, promotes love for oneself and others and a positive attitude to life.  Teaches to forgive.

🇱🇹 Rožinis kvarcas – universalios meilės ir vidinės ramybės akmuo. Dažniausiai naudojamas meilės ritualams, nes skatina meilę, švelnumą ir jausmingumą. Tai galingas neišreikštų teigiamų jausmų, talentų ir saviraiškos akmuo. Šio kristalo energija skatina imlumą grožiui, menui, gabumų muzikai ir literatūrai pasireiškimą, išlaisvina užblokuotą vaizduotę. Rožinis kvarcas pripildo gyvenimą vidine ramybe, išmintimi, sąmoningumu ir harmonija, taip pat jis skatina intuiciją. Gydo širdies ir sielos žaizdas, skatina meilę sau ir kitiems bei pozityvų požiūrį į gyvenimą. Moko atleisti. 

Additional information

Metal color

Silver, Gold

Wrist size

13 – 13.5 cm, 13.5 – 14 cm, 14 – 14.5 cm, 14.5 – 15 cm, 15 – 15.5 cm, 15.5 – 16 cm, 16 – 16.5 cm, 16.5 – 17 cm, 17 – 17.5 cm, 17.5 – 18 cm, 18 – 18.5 cm, 18.5 – 19 cm, 19 – 19.5 cm, 19.5 – 20 cm