show

Green beauty

25.00

Turquoise beads and aventurine bracelet

Category:Tags:, , SKU: 1

Description

🇺🇸 Bracelet handcrafted with natural turquoise and aventurine and colorful thread pendant, 925 sterling silver or 24K gold-plated details (by choice). ATTENTION! Natural stones are unique, created by nature, so the color, variegation, transparency may differ from the stones in the photo.

🇱🇹 Rankų darbo apyrankė iš natūralaus turkio bei avantiurino su spalvotu siūlų pakabuku, 925 sidabro arba 24K aukso padengimo detalių (pagal pasirinkimą). DĖMESIO! Natūralūs akmenys yra unikalūs, sutverti gamtos, todėl spalva, margumas, skaidrumas gali skirtis nuo akmenų, esančių nuotraukoje.


🇺🇸 Aventurine – it is a stone that opens the heart, heals emotions and brings success. A stone of good mood, motivation, confidence that helps to make dreams come true.  Aventurine activates human feelings, accentuates experiences, but soothes emotions and gives the impression of well-being. This stone promotes individuality, talents, creativity, helps to ignore worries, neutralizes stress. It also absorbs electromagnetic waves, negative energies, various fears and anxieties, restores internal balance, regulates the nervous system and improves metabolism.

Turquoise is perfect for those who know the goal and pursue it. Turquoise will provide harmony, fullness, protection. Stone attracts wealth, success, friendship and love. Turquoise is also a protective stone that gives courage, reduces tension.

🇱🇹 Avantiurinas – tai atveriantis širdį, gydantis emocijas ir nešantis sėkmę akmuo. Geros nuotaikos, motyvacijos, pasitikėjimo akmuo, padedantis įgyvendinti svajones. Avantiurinas suaktyvina žmogaus jausmus, paryškina išgyvenimus, bet ramina emocijas ir suteikia skrydžio, labai geros savijautos įspūdį. Šis akmuo skatina individualumą, gabumus, kūrybiškumą, padeda nekreipti dėmesio į rūpesčius, neutralizuoja stresą. Taip pat sugeria elektromagnetines bangas, negatyvias energijas, įvairias baimes ir nerimą, atstato vidinę pusiausvyrą, reguliuoja nervų sistemą ir gerina medžiagų apykaitą.

Turkis puikiai tiks žinantiems tikslą ir siekiantiems jo. Turkis suteiks harmoniją, pilnatvę, apsaugą. Akmuo traukia turtus, sėkmę, draugystę bei meilę. Turkis taip pat yra apsauginis akmuo, suteikiantis drąsos, mažinantis įtampą.

Additional information

Metal color

Silver, Gold

Wrist size

13 – 13.5 cm, 13.5 – 14 cm, 14 – 14.5 cm, 14.5 – 15 cm, 15 – 15.5 cm, 15.5 – 16 cm, 16 – 16.5 cm, 16.5 – 17 cm, 17 – 17.5 cm, 17.5 – 18 cm, 18 – 18.5 cm, 18.5 – 19 cm, 19 – 19.5 cm, 19.5 – 20 cm